Identitet og logo

Visste du at du bare har syv sekunder til å gjøre et førsteinntrykk? Det betyr at du har absolutt ingen tid å miste. En bra logo er en logo som folk liker. En brilliant logo er en logo som folk husker. En godt utført logo trenger å oppfylle minst tre krav: være representativ for bransjen du er i, være minneverdig og være enkel. Men hva kjennetegner en minneverdig logo? En logo som er helt riktig for ditt firma både nå og i årene som kommer? Logoen din trenger å ha en sterk identitet samtidig som den sier så lite som mulig – jo mindre jo bedre. Logoen din skal ikke fortelle hva du gjør. Den skal fortelle hvem du er. Logoen er der for å identifisere, ikke kommunisere. Den viktigste funksjonen til en logo er å sørge for at folk husker den. Designtrendene vil forandres over tid, og de endres ofte fort. Derfor burde logoen din overleve alle slike trender. Vi lever ved regelen at det perfekte er oppnådd – ikke når det ikke er noe mer igjen å legge til, men når det ikke er noe mer igjen å ta bort. Med snart to tiår med erfaring forsikrer vi deg at ditt firmas visuelle framtid er i trygge hender. La oss hjelpe deg med å bygge en minneverdig identitet som tåler tidens tann.